Thư ngỏ

Giới thiệu chung

Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia được thành lập theo Quyết định số 670/TTg-QĐ ngày 28/4/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội mà tiền thân là Ban nha khoa Bệnh viện Phủ Doãn. Ban nha khoa được thành lập từ năm 1939, là cơ sở nha khoa đầu tiên của 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 12-11-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1874/QĐ-TTg  ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định này của Thủ tướng,...

Hội răng hàm mặt Việt Nam

Tin tức hoạt động

Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam kết hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức hội thảo

Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam kết hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức hội thảo

Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam kết hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức hội thảo 
Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học
LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC- ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ  TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ VI

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC- ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ VI

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊKHOA HỌC-ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶTLẦN THỨ VI
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 TẠI SINGAPORE/ IDEM 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 TẠI SINGAPORE/ IDEM 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 TẠI SINGAPORE/ IDEM 2018
BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ Tại HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT  LẦN THỨ VI

BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ Tại HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ VI

BÁO CÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ Tại HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT  LẦN THỨ VI
HỘI NGHỊ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT  LẦN THỨ VI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ VI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT LẦN THỨ VI

Hình ảnh hoạt động

Video
Liên kết
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Facebook

copyright 2013. All Right Reserved