Thư ngỏ

Giới thiệu chung

Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia được thành lập theo Quyết định số 670/TTg-QĐ ngày 28/4/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội mà tiền thân là Ban nha khoa Bệnh viện Phủ Doãn. Ban nha khoa được thành lập từ năm 1939, là cơ sở nha khoa đầu tiên của 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 12-11-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1874/QĐ-TTg  ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định này của Thủ tướng,...

Hội răng hàm mặt Việt Nam

Tin tức hoạt động

LỄ RA MẮT HỘI RĂNG HÀM MẶT THÁI NGUYÊN

LỄ RA MẮT HỘI RĂNG HÀM MẶT THÁI NGUYÊN

LỄ RA MẮT HỘI RĂNG HÀM MẶT THÁI NGUYÊN
HỘI NGHỊ KHOA HỌC & TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ  LẦN THỨ XI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ LẦN THỨ XI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ  LẦN THỨ XI
LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM  RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ LẦN THỨ XI/VIDEC 11

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ LẦN THỨ XI/VIDEC 11

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM  RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ LẦN THỨ XI/VIDEC 11 PGS.TS. Trần Cao Bính Tổng thư ký Hội RHMVN
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ XI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ XI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ XI
PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 6- HỘI TRƯỜNG B- NGÀY 24/8/2018

PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 6- HỘI TRƯỜNG B- NGÀY 24/8/2018

PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 6- HỘI TRƯỜNG B- NGÀY 24/8/2018 HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ XI -  (VIDEC 11)
PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 5-HỘI TRƯỜNG A –NGÀY 23/8/2018

PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 5-HỘI TRƯỜNG A –NGÀY 23/8/2018

PHIÊN HỘI NGHỊ SÁNG THỨ 5-HỘI TRƯỜNG A –NGÀY 23/8/2018 HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ LẦN THỨ XI

Hình ảnh hoạt động

Video
Liên kết
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Hội răng hàm mặt Việt Nam
Facebook

copyright 2013. All Right Reserved