• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Zalo
Điều lệ hội
Tác giảAdministrator

Từ khi thành lập, tôn chỉ của Hội RHM Việt Nam là thúc đẩy sự phát triển khoa học và thực hành, khuyến khích giữ vững các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp,cải thiện sức khỏe răng miệng cộng đồng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên. Sứ mệnh này được hoàn thành qua nhiều hoạt động khác nhau:thực hiện các cuộc vận động bảo vệ và tăng cường sức khỏe răng miệng, duy trì Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (VIDEC) về chủ đề khoa học, công nghệ và vật liệu mới, gắn với các vấn đề được quan tâm trong ngành, tổ chức các sự kiện cộng đồng, tổ chức Hội thảo và đào tạo liên tục, tham gia trao đổi, hợp tác quốc tế…