• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Zalo
STTTài liệuTải tài liệu
1
Quyết định 13-NV v/v: cho phép Hội Răng, Miệng, Hàm Mặt Việt Nam được đổi tên thành Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
13-nv_19120.pdf
2
Timeline VIDEC 2023
Timeline VIDEC 2023.pdf
3
Handbook VIDEC 2023
Handbook VIDEC 2023.pdf
4
Kỷ yếu Ban chấp hành hội răng hàm mặt Việt Nam 2022-2025
Kỷ yếu Ban chấp hành hội răng hàm mặt Việt Nam 2022-2025.pdf