• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Zalo
STTTài liệuTải tài liệu
1
Quyết định Ban Hành Quy chế xét chọn, tôn vinh Hội viên tiêu biểu của Hội RHM Việt Nam
qđ xét chọn tôn vinh hội viên tiêu biểu.pdf
2
Quyết định 13-NV v/v: cho phép Hội Răng, Miệng, Hàm Mặt Việt Nam được đổi tên thành Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
13-nv_19120.pdf
3
Timeline VIDEC 2023
Timeline VIDEC 2023.pdf
4
Handbook VIDEC 2023
Handbook VIDEC 2023.pdf
5
Kỷ yếu Ban chấp hành hội răng hàm mặt Việt Nam 2022-2025
Kỷ yếu Ban chấp hành hội răng hàm mặt Việt Nam 2022-2025.pdf